Posted by admin On Październik - 20 - 2014

W jaki sposób insulina pobudza przekształcenie glukozy w glikogen? Zgodnie z jedną z teorii insulina pobudza transport glukozy przez błonę komórkową do wnętrza komórki, zwiększając w jakiś sposób przepuszczalność błony dla tego cukru. Aczkolwiek jest wiele danych potwierdzających ten pogląd, są również dowody przemawiające za inną teorią, według której insulina wpływa na początkowe fazy metabolizmu glukozy, działając prawdopodobnie na heksokinazę – enzym katalizujący przekształcanie przy udziale ATP glukozy w glukozo-6-fosforan. Leczenie diabetyków wymaga okresowego wstrzykiwania insuliny, która jako hormon pep tydowy nie może być podawana doustnie, gdyż ulega strawieniu i zostaje zniszczona jej aktywność biologiczna. Leki (np. tolbutamid), obniżające poziom cukru w krwi u diabetyków, mogą być przyjmowane doustnie i zastępują leczenie insuliną. Oba typy leczenia powodują zwiększenie akumulacji glikogenu w wątrobie i zużycie glukozy w procesach metabolicznych. Glukagon ma działanie przeciwne niż insulina; powoduje zwiększenie poziomu glukozy w krwi, pobudzając przekształcanie glikogenu wątrobowego w glukozę. Sądzi się, że glukagon zwiększa aktywność fosforylazy, czyli enzymu katalizującego rozkład glikogenu do glukozo-1-fosforanu. Adrenalina i niektóre inne hormony kory nadnerczy również podnoszą poziom glukozy w krwi pobudzając rozkład glikogenu wątrobowego. Ich działaniu przypisuje się pojawienie się, po chirurgicznym usunięciu trzustki, jedynie objawów wskazujących na niedobór insuliny, nawet jeśli brak jest również glukagonu.

Następne ciekawe artykuły naszej witryny:

Comments are closed.